KTO SOM?

Volám sa Miroslav Dragun a narodil som sa v Petržalke. K tejto časti Bratislavy ma viaže rodinné puto.

Petržalku jednoducho milujem a záleží mi na nej.
Na ľuďoch, ktorí v nej žijú, na uliciach, po ktorých kráčajú, na zeleni, ktorá ich obklopuje a vytvára sa priestor na oddych.

Jednoducho, žijem v Petržalke a pre Petržalku.

ČO BUDEM PRESADZOVAŤ?

  DOPRAVA

 • Parkovanie v prvom rade pre Petržalčanov.
 • Chcem zásadne spoplatniť parkovanie vozidiel, ktoré NEMAJÚ trvalý pobyt v Petržalke ani v iných mestských častiach Bratislavy. Tým chcem prinútiť občanov, aby si registrovali pobyt v Bratislave.
 • Ročný poplatok za parkovaciu kartu pre majiteľa vozidla bez TP v Petržalke a v Bratislave 1000 €.
 • Ročný poplatok za parkovaciu kartu pre majiteľa vozidla bez TP v Petržalke, ale s trvalým pobytom v inej MČ Bratislavy 250 €.
 • Ročný poplatok za parkovaciu kartu pre majiteľa vozidla s TP v Petržalke. Za prvú kartu na obdobie 5 rokov poplatok 50 €. Za druhú kartu 100 € ročný poplatok.

  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Budem presadzovať vytvorenie funkcie Záhradníka mestskej casti.
 • Zodpovednosť a kompetencie:
 • Starostlivosť o zeleň v Petržalke.
 • Vytvorenie jednotného systému pri starostlivosti a rozvoji zelene.
 • Príprava strategického projektu rozvoja parkov a zelene.
 • Budovanie komunitných záhrad v areáloch základných škôl.
 • Vytvorenie projektu podpory vytvárania predzáhradiek.

  OTVORENÝ ÚRAD

 • Pravidelné zverejnovanie informácií o hospodárení Petržalky.
 • Spolupráca s aktivistami pri rozvoji mestskej časti neslúži len na verejnú kontrolu fungovania úradu.
 • Dáta a informácie majú veľkú hodnotu a majú byť podkladom pre ďalšie aplikácie, ktoré môžu luďom pomôcť v každodennom živote.
 • Preto je dôležité, aby sa úrad nebránil zverejňovaniu a umožnil prístup k nim.
 • Prax zo zahraničia ukazuje, že takáto politika je prospešná pre všetkých – župe šetrí peniaze a ľudia majú k dispozícii riešenia, ktoré by inak nikdy nemohli vzniknúť.

  PODPORA MLADÝCH RODÍN

 • Chcem aktívne podporovať mladé rodiny a motivovať ľudí, aby si prihlásili pobyt v Petržalke.
 • Príspevok po narodení dieťa 200 €.
 • Príspevok pri nastúpení do prvého ročníka na nákup školských potrieb vo výške 50 €.

  ŠKOLSTVO

 • Rekonštrukcia a zatepľovanie materských a základných škôl
 • Opravy a modernizácia znížia náklady na prevádzku. Pekné školské dvory chcem otvoriť pre verejnosť.

  ŠPORT

 • Vybudovanie nových multifunkčných ihrísk.
 • Podpora organizovaných a neorganizovaných športových aktivít - hokejbal do ulíc.
 • Vybudovanie novej plavárne v rámci Family parku v spolupráci s BSK.

  CESTOVNÝ RUCH

 • Presadzovať vytvorenie Národného parku Podunajsko.
 • Vytvoriť oblastnú organizáciu cestovného ruchu v spolupráci s mestskými časťami Jarovce, Rusovce, Čunovo.
 • Revitalizácia Tyršovho nábrežia.

  ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

 • Zriadiť funkciu Hlavného architekta mestskej časti.
 • Zodpovednosť a kompetencie:
 • Dohľad nad prehnanou výstavbou v Petržalke.
 • Vytvorenie územných plánov a zón.

NA ČOM SOM PRACOVAL

 • 2010
  Petícia proti ropovodu cez Žitný ostrov a presadenie jeho nevybudovania
 • 2011
  2013
  Zastavenie výstavby vodného diela Bratislava - Wolfsthal
 • 2014
  Odhalenie netransparentného hospodárenia v mestských firmách
 • 2016
  Zastavenie zdražovania vodného a stočného na valnom zhromaždení vodárni
 • 2017
  Presadenie vyhlásenia Národného parku Podunajsko
 • 2018
  Odhalenie najdrahších schodov na Mlynarovičovej a predražených workoutových ihrisiek
 • 2010
  Petícia proti ropovodu cez Žitný ostrov a presadenie jeho nevybudovania
 • 2011
 • 2013
 • Zastavenie výstavby vodného diela Bratislava - Wolfsthal
 • 2014
  Odhalenie netransparentného hospodárenia v mestských firmách
 • 2016
  Zastavenie zdražovania vodného a stočného na valnom zhromaždení vodární
 • 2017
  Presadenie vyhlásenia Národného parku Podunajsko
 • 2018
  Odhalenie najdrahších schodov na Mlynarovičovej a predražených workoutových ihrisiek

NAPÍŠTE MI